فیوز مینیاتوری 1پل 32 آمپر ETI

//فیوز مینیاتوری 1پل 32 آمپر ETI