فیوز مینیاتوری 32 آمپر ETI

//فیوز مینیاتوری 32 آمپر ETI