مینیاتوری 1پل 32 آمپر ETI

//مینیاتوری 1پل 32 آمپر ETI