کلید قطع كننده مینیاتوری 10 1 پل 32 آمپر ETI B

//کلید قطع كننده مینیاتوری 10 1 پل 32 آمپر ETI B